Danh Bạ

STT Phòng Ban Số Cơ Quan Số Di Động Ghi chú

Ban Giám đốc

01
Giám đốc( Ô. Lê Văn Nghiệp)
05113.707.414
0963.414.135
02
Phó Giám đốc (Ô. Phạm Minh Nhựt)
05113.707.434
0963.456.369

Văn phòng Công Đoàn

03
Chủ tịch CĐ(Ô. Lê Xuân Toàn)
05113.707.409
0963.171.555

Phòng Tổ chức – Hành chính

04
Trưởng phòng( Ô.Nguyễn Trọng Nghĩa)
05113.707.425
0905.991.393
05
Số Fax
05113.826.604

Phòng Tài chính

06
Kế Toán Trưởng ( Bà. Tạ Thị Mai Thanh)
05113.707.428
0914.177.890
07
Phó phòng (Bà. Trương Thị Lệ Mỹ)
05113.707.429
0905.075.066

Phòng Kế hoạch

08
Trưởng phòng( Ô. Nguyễn Thế Hùng)
05113.707.427
0963.467.468
09
Phó phòng(Ô. Vũ Bá Thành)
05113.707.427
0914.135.345
10
Phó phòng(Bà. Nguyễn Thị Phương Thảo)
05113.707.427
0903.512.319

Phòng Kỹ thuật

11
Trưởng phòng( Ô. Phạm Tấn Hải)
05113.707.426
0963.016.797
12
Phó phòng( Ô. Lê Trọng Nhàn)
05113.707.426
0913.416.647

Phòng Thiết kế 1

13
Trưởng phòng( Ô. Đỗ Văn Lộc)
05113.707411
0963.014.908
14
Phó phòng(Ô. Dương Minh Hoàng)
0913.415.072

Phòng Thiết kế 2

15
Trưởng phòng( Ô. Trần Đức Chung)
05113.707.412
0905.335.727
16
Phó phòng( Ô. Đỗ Xuân Tiến)
05113.707.412
0963.040.279

Phòng Khảo sát 1

18
Phó phòng(Ô. Nguyễn Văn Nguyễn)
05113.707.409
0905.267.357
17
Trưởng phòng( Ô. Lê Xuân Toàn)
05113.707.409
0963.171.555

Phòng Khảo sát 2

20
Trưởng phòng( Ô. Trần Nhi)
05113.707.410
0963.067.068
21
Phó phòng(Ô. Nguyễn Công Tuấn)
05113.707410
0904.812.869

Tổ Bảo vệ

22
Tổ Bảo vệ
05113.707.430

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 27 Lượt viếng thăm : 360186