Văn hóa CPCPEC

Quy tắc ứng xử văn hoá trong Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Quy tắc ứng xử văn hoá Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (PEC) là tài liệu triển khai chi tiết, cụ thể trên tinh thần tài liệu Văn hoá PEC, nhằm mục tiêu hoàn thiện các quy định trong hành vi giao tiếp và ứng xử của cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong PEC khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn, quan hệ với đồng nghiệp, với khách hàng, với cộng đồng xã hội.

Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành,Công ty TNHH MTV tư vấn Điện miền Trung(PEC) đã có sự thay đổi lớn theo chiều hướng tích cực về mô hình tổ chức, nguồn nhân lực, cung cách quản lý… PEC tiếp tục cam kết tận tâm, tận lực vì những mục tiêu chung của EVN và CPC, vì sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Để tiếp tục xây dựng có hiệu quả hướng đến những mục tiêu này cũng như với mong muốn được cấp trên, chính quyền các địa phương và khách hàng ngày càng tin tưởng, trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn, chúng tôi tuyên bố những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và những cam kết về văn hóa PEC.
Trang 1 của 1 Đầu ‹‹ Trước
Tiếp ›› Cuối

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 28 Lượt viếng thăm : 360187