Giới thiệu về Công Ty

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung(CPC PEC) trước đây là Trung tâm Thiết kế Điện được thành lập theo quyết định số 563 NL/TCCB-LĐ ngày 30 tháng 06 năm 1993 của Bộ Năng lượng, là một doanh nghiệp hạng II trực thuộc Công ty Điện lực 3(nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung) theo quyết định số 412 NL/TCCB-LĐ ngày 09 tháng 07 năm 1994 của Bộ Năng lượng. Là đơn vị tư vấn chính cho các công trình điện do Công ty Điện lực 3 quản lý, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 02 năm 1994.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

SƠ ĐỒ CHI TIẾT BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN TRONG CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN TRUNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401463809 ngày 03/01/2012 với các ngành nghề kinh doanh chính như:
Trang 1 của 1 Đầu ‹‹ Trước
Tiếp ›› Cuối

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 18 Lượt viếng thăm : 360177