EVN CPC: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

EVN CPC: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

1716 15-04-2014 ›› Tin Tức ›› TIN HOẠT ĐỘNG
Ngày 14.4.2014, tại Công ty Tư vấn Điện miền Trung, Ông Trần Đình Nhân, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung công bố quyết định số: 1707/QĐ EVN CPC; 14.4.2014 về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung.
 
 
Ông Trần Đình Nhân - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC trao quyết định bổ nhiệm cán bộ


Phát biểu tại buổi công bố ông Trần Đình Nhân đã chúc mừng ông Lê Văn Nghiệp cùng toàn thể CBCNV trong Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung và có một số ý kiến chỉ đạo.

 

Ông Lê Văn Nghiệp đã có lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo EVNCPC, cũng như toàn thể CBCNV Công ty đã tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách mới, vinh dự nhưng cũng rất nhiều thách thức và cũng mong muốn toàn thể CBCNV trong Công ty luôn tin tưởng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để Công ty tiếp tục vững bước và ngày một phát triển đi lên.

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 49 Lượt viếng thăm : 374452