Chi bộ PEC miền Trung: Tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017

Chi bộ PEC miền Trung: Tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017

467 08-06-2017 ›› Tin Tức ›› ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Thực hiện hướng đẫn số 03-HD/ĐU ngày 21/4/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Ngày 06/6/2017 Chi bộ Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung tổ chức triển khai thực hiện sinh hoạt cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Công ty.


 

 

Đồng chí Lê Văn Nghiệp – Bí thư chi bộ, quán triệt việc học tập chuyên đề 2017

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí Thư chi bộ đã báo cáo chuyên đề năm 2017 với các nội dung "Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên hiện nay và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạọ đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc phòng chống các biểu hiện trên " 

 

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2017 chi bộ PEC

 Đ/C Nguyễn Thế Hùng – Phó bi thư chi bộ, truyền đạt nội dung chuyên đề

 

Việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề năm nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ Đảng viên, coi đây là giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Kháo XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Đang truy cập : 8 Lượt viếng thăm : 470798
PHP Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\cpcpec.vn\httpdocs\include\fileRight.php on line 138