CPCPEC: Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

CPCPEC: Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

241 11-07-2017 ›› Tin Tức ›› ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Chấp hành kế hoạch số 230/KH-CDĐMT ngày 26/12/2016 của Công đoàn Tổng Công ty về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ X – nhiệm kỳ 2017-2022. Sau thời gian chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự sự chỉ đạo của chi bộ Công ty Tư vấn Điện miền Trung và đồng ý của Ban Thường vụ công đoàn Tổng Công ty. Sáng ngày 07/07/2017, Công đoàn Công ty Tư vấn Điện miền Trung tổ chức Đại hội lần thứ VIII – Nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Đình Hà – Phó chủ tịch Công đoàn EVNCPC, ông Lê Văn Nghiệp – Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc CPCPEC, cùng 88 đoàn viên Công đoàn công ty đã tham dự Đại hội. Ông Trần Đình Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNCPC phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội Ông Lê Xuân Toàn- Chủ tịch công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 đã đọc báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt  động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017. Báo cáo đã khắc họa cụ thể, chi tiết quá trình hoạt động, tình hình sản xuất và  đánh giá  kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.  Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sắc của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miềnTrung; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung, Công đoàn Công ty Tư vấn Điện miền Trung đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết  Đại hội Công đoàn Công ty Tư vấn Điện miền Trung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra.

 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội,  ông Trần Đình Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNCPC đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn CPCPEC trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời có những đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong thời gian sắp đến và mong rằng đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được , nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.BCH Công đoàn CPCPEC nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

 

Đại đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí.

 

Đại hội Công đoàn CPCPEC đã thành công tốt đẹp,  với việc bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới để lãnh đạo hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tại đơn vị trong tình hình mới.

 

 

Minh Thư

 

 

 

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 18 Lượt viếng thăm : 374420