Chi bộ Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung : Quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 5 – khóa XII

Chi bộ Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung : Quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 5 – khóa XII

157 06-09-2017 ›› Tin Tức ›› ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Thực hiện kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 27/7/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Ngày 22/8/2017, Chi bộ PEC Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự Hội nghị toàn thể các Đảng viên trong chi bộ.

Quang cảnh buổi học tập Quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII.
 

Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa là những vấn đề cốt yếu, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Phó bí thư chi bộ, tuyên truyền viên Đảng bộ CPC đã phổ biến, quán triệt 3 chuyên đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác, từ đó xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


 

Nguyễn Thế Hùng

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 10 Lượt viếng thăm : 360165