Chi bộ CPCPEC: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIV

Chi bộ CPCPEC: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIV

41 17-07-2018 ›› Tin Tức ›› ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Vừa qua, Chi bộ Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (CPCPEC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNCPC, đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Ban tổ chức Đảng ủy EVNCPC.

Đồng chí Lê Tấn Sỹ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNCPC phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, Chi bộ CPCPEC đã phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chuyên môn, vai trò vận động của các đoàn thể, đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Do vậy đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra. Cụ thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt kế hoạch lợi nhuận EVNCPC giao, các chỉ tiêu luôn vượt so với kế hoạch đề ra; đời sống tinh thần và vật chất của người lao động luôn ổn định và nâng cao hàng năm. Ngoài ra còn thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo sản xuất kinh doanh luôn có lãi; các hoạt động đoàn thể luôn được quan tâm và phát triển…Đồng chí Lê Văn Nghiệp - Bí thư Chi bộ, Giám đốc CPCPEC phát biểu chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa nhiệm kỳ của Chi bộ.

Phát biểu trực tiếp tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Sỹ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã ghi nhận những kết quả mà Chi bộ CPCPEC triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là ổn định tư tưởng chính trị, nỗ lực tìm kiếm công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.


Thảo Uyên

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 22 Lượt viếng thăm : 374424