MIỀN TRUNG CẦN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN

MIỀN TRUNG CẦN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN

543 20-07-2016 ›› Tin Tức ›› TIN NGÀNH ĐIỆN
Trong những năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã quy hoạch, phát triển mở rộng nguồn và lưới điện, tạo nên diện mạo lưới điện ngày càng hoàn thiện và khang trang, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải rất nhanh của khu vực miền Trung - Tây nguyên.
Bằng các nguồn vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng, Tổng Công ty đã đầu tư các Dự án cải tạo và phát triển lưới điện tại thành phố, thị xã của 12 tỉnh thành miền trung và tây nguyên; bên cạnh đó triển khai đầu tư hàng loạt các Dự án Năng lượng nông thôn các tỉnh bằng nguồn vốn WB. Ngoài ra còn phủ điện cho khu vực Hải đảo, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào các dân tộc ít người sống ở các thôn, buôn, bản làng rãi rác trên đại ngàn Trường Sơn. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng lưới điện vẫn còn rất lớn.Cùng chuyên gia Ngân hàng tái thiết đức KFW chọn vị ví TBA110kV Krông Năng tỉnh Đắc Lắc.
 
Trong năm 2016, Công ty Tư vấn Điện miền Trung ( CPCPEC) đã triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các công trình TBA 110kV dự kiến khởi công trong giai đoạn năm 2016-2017, như: tỉnh Quảng Bình: TBA Minh Hóa, Bố Trạch; tỉnh Quảng Trị: TBA Triệu Phong; Đà Nẵng: TBA Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Thuận Phước, Cảng Tiên Sa, Hòa Khương; tỉnh Quảng Nam: TBA Thăng Bình 2, Nam Hội An, Tam Thăng, Quế Sơn;  tỉnh Bình Định: TBA Đống Đa, Vân Canh, Hoài Ân; tỉnh Phú Yên: TBA Sông Hinh, Hòa Hiệp 2; tỉnh Kon Tum: TBA Đăk Hà, Kon Tum 2, Tây Plei Ku; tỉnh Gia Lai: TBA Chư Pưh, Krông Pa, Ia Grai, Trà Đa; tỉnh Đăk Lăk: TBA Hòa Bình 2, Krông Năng; tỉnh Khánh Hòa: TBA trung tâm Nha Trang, TT Cam Ranh, Vạn Ninh 2…Đây là các trạm biến áp được thiết kế kiểu trạm tự động hóa, khi được đưa vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo ổn định nguồn điện, giảm bán kính cấp điện cho lưới trung áp, giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố lưới 110kV; giảm các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (SAIFI, SAIDI, MAIFI) hằng năm 10 - 40%.

Cũng trong thời gian vừa qua, ngành Điện miền Trung tiếp nhận lưới điện nông thôn từ các tổ chức quản lý điện địa phương. Đây là lưới điện củ nát, đã vận hành nhiều năm, không đảm bảo các yêu cầu cần thiết về kỹ thuật, chất lượng điện không đảm bảo, tổn thất điện năng cao. Vì vậy để cải tạo và nâng cấp cho lưới điện này hoàn chỉnh rất cần nguồn vốn đầu tư.

Với nhu cầu phát triển nguồn và lưới điện để đáp ứng đầy đủ cho mục tiêu phát triển Kinh tế Xã hội, cũng như phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, việc đầu tư các dự án bằng nguồn vốn tự có là không thể đáp ứng được hay đầu tư bằng vốn vay thương mại sẽ khó khan trong việc hoàn vốn. Vì vậy, tìm các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài là cần thiết.  

Huỳnh Chín

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 65 Lượt viếng thăm : 374468