Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”

762 11-07-2017 ›› Tin Tức ›› VĂN HÓA - ĐỜI SỐNG
Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Chính vì vậy mà Liên hiệp quốc đã lấy ngày 26.6 hàng năm làm “Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy”.

Hưởng ứng quyết định của Liên Hiệp Quốc, trong những năm qua các quốc gia trên thế giới đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống, bài trừ tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

Phòng chống tệ nạn ma túy không phải là trách nhiệm của riêng ai, riêng cơ quan nào mà cần một phong trào quần chúng rộng rãi, phải có tính xã hội cao. Vậy, để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng xã hội và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy, mọi thành viên trong xã hội có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

Thông qua hoạt động của các đoàn thể, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc mít tinh, diễu hành, băng rôn, khẩu hiệu… góp phần tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể CBCNV trong Công ty trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy nhằm làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy trong Công ty.

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”, tập thể Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung kiên quyết nói “KHÔNG” với ma túy nhằm xây dựng một tập thể, một xã hội không có ma túy góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng.Nguyễn Doãn Thiên Kim

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Đang truy cập : 7 Lượt viếng thăm : 605282

PHP Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\cpcpec.vn\httpdocs\include\fileRight.php on line 138