Giới thiệu “BỘ QUY CHẾ TẬP THỂ” thực hiện thống nhất trong EVNCPC

Giới thiệu “BỘ QUY CHẾ TẬP THỂ” thực hiện thống nhất trong EVNCPC

2571 26-11-2014 ›› Tin Tức ›› CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung(EVNCPC) thông qua ngày 16/10/2014. Ngày 10/11/2014 EVNCPC đã ban hành quyết định số: 6252/QĐ-EVN CPC về việc ban hành Bộ quy chế tập thể thực hiện thống nhất trong nội bộ EVNCPC.
 
“Bộ quy chế tập thể”  được ban hành bao gồm 07 quy chế như sau:
 

1/ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội nghị người lao động trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

2/ Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra nhân dân trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

3/ Quy chế xây dựng, sử dụng và quản lý Quỹ tương trợ Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

4/ Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

5/ Quy chế khuyến khích học tập đối với con CBCNV trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

6/ Quy chế đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước tuổi trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

7/ Quy chế về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ những người hy sinh, bị chết, mất khả năng lao động trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

Nội dung chi tiết về Bộ quy chế tập thể các bạn có thể xem tại địa chỉ:

 

Bộ quy chế tập thể EVNCPC năm 2014

 

Duy Lâm

 

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Đang truy cập : 6 Lượt viếng thăm : 605303

PHP Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\cpcpec.vn\httpdocs\include\fileRight.php on line 138