Giới thiệu “BỘ QUY CHẾ TẬP THỂ” thực hiện thống nhất trong EVNCPC

Giới thiệu “BỘ QUY CHẾ TẬP THỂ” thực hiện thống nhất trong EVNCPC

1789 26-11-2014 ›› Tin Tức ›› CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung(EVNCPC) thông qua ngày 16/10/2014. Ngày 10/11/2014 EVNCPC đã ban hành quyết định số: 6252/QĐ-EVN CPC về việc ban hành Bộ quy chế tập thể thực hiện thống nhất trong nội bộ EVNCPC.
 
“Bộ quy chế tập thể”  được ban hành bao gồm 07 quy chế như sau:
 

1/ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội nghị người lao động trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

2/ Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra nhân dân trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

3/ Quy chế xây dựng, sử dụng và quản lý Quỹ tương trợ Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

4/ Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

5/ Quy chế khuyến khích học tập đối với con CBCNV trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

6/ Quy chế đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước tuổi trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

7/ Quy chế về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ những người hy sinh, bị chết, mất khả năng lao động trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

Nội dung chi tiết về Bộ quy chế tập thể các bạn có thể xem tại địa chỉ:

 

Bộ quy chế tập thể EVNCPC năm 2014

 

Duy Lâm

 

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 55 Lượt viếng thăm : 374458