CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Một số nội dung đáng chú ý về Bộ luật Lao động sửa đổi(Bộ luật Lao động 2012)

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam của EVNCPC ban hành kèm Quyết định số 6436/QĐ-EVNCPC ngày 18/9/2015. Phòng Tổ Chức – Hành Chính Công ty có một số thông tin phổ biến đến CBCNV Công ty nhằm hưởng ứng: “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11”

Những điểm mới về Công bố thông tin doanh nghiệp

Ngày 18/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là NĐ 81) quy định chi tiết về Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nghị định này thay thế Quy chế Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu ban hành theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 (sau đây gọi tắt là QĐ 36).

Giới thiệu “BỘ QUY CHẾ TẬP THỂ” thực hiện thống nhất trong EVNCPC

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung(EVNCPC) thông qua ngày 16/10/2014. Ngày 10/11/2014 EVNCPC đã ban hành quyết định số: 6252/QĐ-EVN CPC về việc ban hành Bộ quy chế tập thể thực hiện thống nhất trong nội bộ EVNCPC.

Chuyên đề pháp luật(phần 2)

Mời các bạn theo dõi tiếp Phần 2 của Chuyên đề pháp luật.

Chuyên đề pháp luật(phần 1)

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam của EVNCPC ban hành kèm Quyết định số 5542/QĐ-EVNCPC ngày 14/10/2014. Phòng Tổ Chức – Hành Chính Công ty có một số thông tin phổ biến đến CBCNV Công ty nhằm hưởng ứng: “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11”
Trang 1 của 1 Đầu ‹‹ Trước
Tiếp ›› Cuối

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Đang truy cập : 4 Lượt viếng thăm : 605275

PHP Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\cpcpec.vn\httpdocs\include\fileRight.php on line 138